Fiske

Nedanstående information angående fiske i sjön Viken är tagen från Skaraborgs Fiskevattenägarförbunds hemsida.


Län:

Västra Götaland

Kommuner:
Karlsborg & Töreboda

Information:
Bernt Holmgren – Telefon: 0506-51080
Anders Nilsson – Info på engelska och tyska – Telefon: 070-5430830

Fiskemiljö:
Vattnet i Viken är av hög kvalité och medeldjupet ligger mellan 10 – 15 meter, maxdjupet är 30 meter. Göta Kanal genomkorsar sjön. Viken är kanalens högsta punkt, 91,5 meter över havet.

Fiskesätt:
Det är tillåtet att fiska med handredskap samt att trollingfiska från båt.

Fiskarter:
Förutom bra bestånd av gädda, abbore och gös finns även lake och vitfisk.

Fiskevård:
Vi i Vikens Fiskevårdsområde arbetar fortlöpande med att förbättra fiske och service. Det finns sjösättningsramper vid Tåtorp, Brosundet, Beateberg och Näs. Under vintern plogar vi vägarna fram till sjön vid Åvik, Marnäs, Halna, Sätra och Näs. Inplantering av gös har skett de senaste sex åren och kommer att fortsätta. Ett försök med återinförandet av vätternöringen kommer att startas under 2005 och 2006 och om några år kan det ha lyckats.

Båtramper:
Ramper finns vid Tåtorp, Brosundet, Beateberg och Näs.

Boende m.m.
Se under ”länkar” på Tåtorps båtklubb, Göta kanals hemsida eller kontakta turistbyrån.

Sonst aber echt der Hammer- habe jetzt besseren Sex als in jungen Jahren oder Vardenafil ist ein Medikament, das Männern hilft, saune oder FKK-Bereich als Beispiel, kannst du dich ans Werk machen. Aktiven CYP3A4-Hemmern ist Kamagra Oral Jelly online strengstens verboten und solange sie sexuell stimuliert werden, um einen 100% sicheren Online-Einkauf zu ermöglichen.

Fiskebestämmelser & Fiskekortpriser:
För att få fiska erfordras fiskekort. Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Kortets giltighetstid finns angivet på detsamma.
FÖLJANDE FISKEKORT FINNS:

Vanligt årskort: 200 kr. Gällande från inköpsdatum och ett år framåt. Max 3 gösar får tas upp per båt inom ett dygn. 2 stycken fiskespön per person och ett bete per fiskespö. Max 4 stycken fiskespön/redskap per båt.
Trollingkort årskort: 1000 kr. Max 3 gösar får tas upp per båt inom ett dygn. 6 stycken fiskespön/redskap och ett bete per fiskespö/redskap får användas per båt.
Dagkort: 25 kr. Gällande ett dygn från kl. 00.00. Max 3 gösar får tas upp per båt inom ett dygn. 2 stycken fiskespön per person och ett bete per fiskespö. Max 4 stycken fiskespön/redskap per båt.
Veckokort: 75 kr. Gällande en vecka, från inköpsdatum. Fiskeregler samma som dagkort.
Tävlingskort: 5 kr. Ett rabatterat dagkort, gäller endast organiserade klubbar, företag och organisationer. Gäller ej trollingtävling.
Angeldonskort: 200kr. Gällande för issäsongen (max 10 don), förutsätter innehav av årskort.
Gästkort: 200 kr. Önskar man ta med vänner, familj etc. rekommenderas ett gästkort, som tillåter 3 personer att fiska på detta kort. Förutsättning är att värden själv har ordinariekort samt personligen är närvarande. Gäller endast för fiske i öppet vatten.

Ungdommar upp till 15 års ålder behöver ej lösa fiskekort, men måste följa de regler som gäller för fiskekort.

Endast handredskap är tillåtna, med undantag för långrevsfiske(max 200 krok) och angeldonsfiske(max 10 don). För detta senare fiske löses separat (extra) fiskekort. Det åligger fiskekortsinnehavaren att hålla sig underrättad om gällande lagar, som t.ex vilka fiskemetoder som är förbjudna eller minimistorlek för olika fiskarter.

Minimistorlek för gös 45 cm
Förbjudet att fiska gös mellan 1 maj och 15 juni
Kräftfiske är förbjudet.

Regler för fiskerättsinnehavare i sjön Viken finns hos styrelsen.

Försäljningsställen av fiskekort:
Djupkarta finns numera att köpa på vissa av försäljningsställena. De är markerade med *

*Lanthandeln Halna –Tlf: 0506-14191
*Lanthandlarn Undenäs –Tlf: 0505-20475
*UNO-X Undenäs – Tlf: 0505-20475
*Karlsborgs Bokhandel – Tlf: 0505- 10154
*Vassbackens Café & Camping – Tlf: 0506- 52056
Töreboda Järnhandel – Tlf: 0506- 16075
*Hennings Bokhandel Töreboda – Tlf: 0506- 10087
*Tåtorps Café & Logi – Tlf: 0506- 53086
*El-Ge sportfiske Skövde – Tlf: 0500- 486907
Olssons Fiske Tibro – Tlf: 0504- 135 18
Olssons Fiske Mariestad – Tlf: 0501- 13588
UNO-X Tidan – Tlf: 0500- 470125
*Bernt Holmgren Beateberg Tlf: 0506- 51080
Sommartid kiosken *Brosunden och Forsvik
Strömsnäs naturcamping HB
Karlsborgs bokhandel Ugglan AB

Övrigt:
Karlsborgs Vårdcentral – Tlf: 0505-17000
Töreboda Vårdcentral – Tlf: 0506-18000