Sjö-till-sjö

Sjö-till-sjö rabatten 2015

NYTT för i år är att sjö-till-sjö rabatten uteblir.
Finns inte längre någon rabatt att söka.
Troligen kommer det göras om till något nästa år men det är osäkert.

Kommentera